Naziv usluge
Cena

Pismeni prevod sa stranog jezika

10 EUR po autorskoj strani (1800 znakova sa belinama)

Pismeni prevod na strani jezik

15 EUR po autorskoj strani (1800 znakova sa belinama)
Konsekutivni i
simultani prevod

50 EUR na sat
ili 250 EUR na dan (8 radnih sati)

Pisanje predloga projekata

Priprema: 150 EUR/dan
Fasilitacija i pisanje: 220 EUR/dan

Evaluacija i pisanje/priprema projektnih izveštaja

Priprema: 150 EUR/dan
Izrada dokumentacije, terenski rad i pisanje izveštaja: 220 EUR/dan

Izrada organizacionih strategija

Priprema: 150 EUR/dan
Radionica i pisanje dokumenta: 220 EUR/dan

 

Privremeni menadžment (interim management)

EUR/dan

radnih dana

ukupno EUR

meseci

75

20

1500

1

50

40

2000

2

50

60

3000

3

50

80

4000

4

50

100

5000

5

50

120

6000

6

50

140

7000

7

50

160

8000

8

50

180

9000

9

50

200

10000

10

50

220

11000

11

50

240

12000

12

Cenovnik

Kalkulacija za pisanje projekta

Cene usluga
Usluge savetovanja i fasilitacije

 

 
  Naslovna | O nama | Usluge | Izdavaštvo | Kontakt
Copyright © VAJAT d.o.o. Beograd. Designed by M&A&J 2008